Rayhoo Motor Dies Co.,Ltd. alla sua prima assemblea generale straordinaria del 2022 tenutasi il 14 gennaio 2022 ha approvato l'elezione di Chai Zhen, Li Lizhong, Yang Benhong, Wu Chunsheng, Pang Xianwei, Luo Haibao come amministratori non indipendenti, l'elezione di Chen Yingzhi, Wang Huixia, Zhang Dalin come amministratori indipendenti e l'elezione di Fu Weilian, Duan Guangcan e Liu Zejun come supervisori degli azionisti.