Grafico attualità Wuling Motors Holdings Limited

Azioni

305

BMG9604B1090

Mercato chiuso - Hong Kong S.E. 10:08:12 14/06/2024 Variaz. 5gg Var. 1 gen.
0,385 HKD +4,05% Grafico intraday di Wuling Motors Holdings Limited -1,28% -7,23%
4983344.Zng8saU1nneVc1OhRLXvHd_P8VS5izlf4SN0SDCWb-k.Vw166PBi7CenXmrbNOeqT5G2whnz81Vv10g8LUmkGYQ5OVXWwkT7Rt0YIA~7690d8021a321ffcd0f6705cb5e5ba2d