Pubblicazioni ufficiali Zhejiang Wanliyang Co., Ltd.

Azioni

002434

CNE100000QB9

Prezzo di chiusura Shenzhen S.E. 00:00:00 19/07/2024 Variaz. 5gg Var. 1 gen.
4,74 CNY +0,21% Grafico intraday di Zhejiang Wanliyang Co., Ltd. -4,44% -36,38%